LOPD/RGPD

Avís Legal

El present avís legal (en endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús de el servei de portal d’Internet https://www.empire.cat/ (en endavant, el “Web”) de EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL amb domicili social en AV / Pere el Cerimoniós, 74 BAIXOS 2, REUS, 43205, TARRAGONA amb CIF B55761563

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de REUS per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals

Contingut i Ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL.El titular de l’web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors
L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel·lectual de l’contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei

Enllaços (Links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos

Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte del que preveu RGPD de 27 d’abril de 2016, EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL informa l’Usuari de l’existència d’un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL i sota la seva responsabilitat, amb
la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL precisarà de l’Usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis

Registre de Fitxers i Formularis

L’ompliment del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registra’t o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal
A efecte del que preveu RGPD de 27 d’abril de 2016, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporades a un fitxer titularitat de EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL amb CIF B55761563 i domicili en   Av/ Pere el Cerimoniós, 74 BAIXOS 2, REUS, 43205, TARRAGONA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, de 11 de juny

Exactitut i Veracitat de les Dades facilitades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL de qualsevol responsabilitat a l’respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar información completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Es exonera EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL sempre que procedeixi de fonts alienes a EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL

Cookies

El lloc https://www.empire.cat/ no utilitza cookies, considerant tals fitxers físics d’informació allotjats en el propi terminal de l’usuari i serveixen per facilitar la navegació d’l’usuari pel portal. De tota manera, l’usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius

Finalitats

Les finalitats de EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL són el manteniment i gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació

Menors d’Edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades

Cessió de Dades a tercers

EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.
Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposición.Podrà dirigir les seves
comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició en l’adreça d’Internet a https://www.empire.cat/ o bé per correu ordinari dirigit a EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL , Ref. RGPD, en AV / Pere el Cerimoniós, 74 BAIXOS 2, REUS, 43205, TARRAGONA. Per exercir aqSests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en
Dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es podrà realitzar en el propi Site identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya

Mesures de Seguretat

EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades Personals facilitades a EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL; de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el
Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemas electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de EMPIRE INMO BLOCK MANAGEMENT SL. Això, no obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables

Acceptació i Consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de EMPIRE INMOBLOCK MANAGEMENT SL, en la forma i per a les finalitats indicades en la present
Política de Protecció de Dades Personals . Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals