Immobiliària

EMPIRE INMO BLOCK, Immobiliària especialista en el tractament i recerca d’immobles a nivell global, per tal de satisfer les necessitats d’oferents i demandants del sector immobiliari

La Gestió Immobiliària, es caracteritza per una Gestió discreccional de clients, Selecció i Seguiment de Potencialitat en actius immobiliaris (immobles, terrenys, projectes d’edificació, blocs) sempre cercant en un entorn dinàmic, oportunitats manifestes i valoracions que permetin transformar una operació en una inversió a curt/llarg termini segons els marges estimats

La Professionalitat, Tractament Global Top-End de les sol.licituts, Dinamisme i Eficiència son valors inherents a la gestió immobiliària realitzada i claus de l’èxit al sector de la corporació