Gestió Patrimonial – Inversió

EMPIRE INMO BLOCK,  ofereix als seus clients Assessorament Financer Independent i Especialitzat, així com Gestió Patrimonial – Inversions

Els Pilars de l’Assessorament, es consoliden en base a l’Experiència contrastada aportada pels gestors, la Capacitació de Nivell Superior en termes econòmics dels mateixos i l’adaptació personalitzada als perfils de client que sol.licita els serveis esmentats. Aquests pilars, permeten l’establiment de criteris i metodologia aplicada, davant l’assumpció de projectes d’inversió i estalvi, preservació de capital – rendes vitalicies i evolució/tracking dinàmic de carteres individualitzades, client a client

La Recerca d’Alternatives d’Inversió segons perfils, la maximització de rendibilitat tant econòmica com fiscal en mercats com l’immobiliari i el mobilari, així com la proactivitat i dinamisme en l’execució, son la raó i el tret diferencial del nostre Assessorament Financer a nivell global

L’Assessorament Finançer abarca la totalitat de l’espectre inversor actual i futur, renda fixe/variable en mercats globals, fons d’inversió dedicats, confecció i gestió de carteres d’inversió, estalvi sistemàtic, sistemes de previsió etc

Acreditacions European Financial Advisor EFA Level II, Màster Wealth Management CEU, ISTPB Stock Markets Specialist, CAIA.. avalen la nostra gestió i son garantia d’èxit avui i sempre, tant per clients d’àmbit estatal com internacional

International Customers Welcome

Internationale Kunden Willkommen