Dept. Jurídic

EMPIRE INMO BLOCK, integra un Departament Juríc marcat per la Professionalitat i el Rigor dels seus juristes, amb llarga i dilatada experiència en el tractament de casos on l’existència de conflictes exigeix: Representació, Anàlisi, Mediació, Seguiment i Actuació

El Departament Jurídic està composat per advocats amb clara orientació al client, on la defensa dels legítims interessos dels representats és un valor fonamental, i tant l’agilitat com la rapidesa en la gestió dels casos oberts, son prioritat

L’orientació del departament és sense cap dubte, el tractament al detall de casos particulars amb independència de la seva complexitat manifesta, per tal de donar sempre la resposta adient davant controvèrsies, conflictes i problemàtiques esdevingudes,  properes o futures

Àmbits de Cobertura Jurídica


Dret Civil.- Propietat Horitzontal – Arrendaments – Hipotecari – Bancari

Dret de Familia.- Separacions i Divorcis – Incapacitacions – Successions i Herències

Dret Laboral.- Acomiadaments – Accidents Laborals – Pensions – Seguretat Social

Dret Mercantil.- Pymes/Autònoms – Patents i Marques – Internacional

Dret Administratiu i Tributari.- Administracions Públiques – Hisenda