Gestoria

EMPIRE INMO BLOCK, estructura a través del Departament Administratiu/Gestoria, tota gestió procedimental davant qualsevol requeriment cursat pels nostres clients com per exemple Declaració de la Renda IRPF, Cèdules d’Habitabilitat, Certificacions Energètiques o Gestió de Transmissió de Vehicles vinculada a la Direcció General de Trànsit, Gestió Documental Notarial, Gestió Documental Bancària Hipotecària, Elaboració de Projectes Urbanístics d’edificació programada, Tramitacions amb Entitats Locals i Administracions Públiques, etc

El Departament Administratiu actúa amb plena coordinació i eficaçment, per assolir el tractament dels temes cursats de manera puntual, organitzada i eficient. El seguiment i el control son valors presents i d’aplicació constant al departament, fent d’aquest, eix vertebrador fonamental a nivel corporatiu