Assegurances

EMPIRE INMO BLOCK,  es constitueix com a Agent Assegurador líder en la Gestió i Cobertura de Risc tant a nivel particular com empresarial, vetllant integrament tant en el present com en el futur pels nostres clients

El àmbits que determinen la nostra gestió asseguradora, tracten la totalitat de l’espectre de cobertura de risc: Assegurances de Vida, Llar, Automòbil, PYMES, RC, Comunitàries, Viatge, Accidents.. i són determinants en quant a la diversificació adaptada a la multiplicitat de perfils de cobertura existents al mercat assegurador actual

El tret corporatiu diferencial s’estableix en quant a la personalització de l’atenció i eleboració de projectes MultiForward – Prolink, professionalitat en el tractament i gestió procedimental, transparència informativa, seguiment i resolució de sinistres al detall i qualificació notòria dels nostres agents, per tal de resoldre qualsevol dubte a nivell tècnic, de manera personal, eficaç i eficient davant incidències esdevingudes